LATEST INFORMATION

READ MORE…


MAGAZINE COVER FOR JULY 2014


EVENTS and HAPPENINGS

KMC Service

BANNER

Shop


KMC MAGAZINE   KMC CARD   KMC NEWS FLASH   TFC

ORDER REGALO  KMC TRAVEL      HEALTH & BEAUTY

Feature Story

Masamang Epekto Sa Mimorya Ng Pagkuha Ng Maraming Litrato

Sa makabagong mundo ng smart phones, social media – facebook, instagram, tweeter, ay nauunawaan mo bang mabuti kung anong maidudulot nitong kabutihan?  Sa kasalukuyan, mayroon tayong kahanga-hangang kakayahan upang kumuha ng libu-libong litrato sa ating mga smartphones.  Dahil sa makabagong anyo ng pakikisalamuha sa social network, nais na rin nating makibahagi sa mga kaganapan.

Bakit tayo kumukuha ng litrato?

Read more...

Contact Us


 

 

 

Monday-Friday

10 AM - 6:30 PM

*Closed during Sat., Sun and National Holidays

Tel. No.: 03-5775-0063

Fax No.: 03-5772-2546

E-mail Address: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Page 1 of 2

pilipinas_logo1.gif

Affiliates

Online Guests

We have 12 guests online

CONTACT US

Tel. No.: 03-5775-0063

Fax No.: 03-5772-2546

E-mail Address: kmc@creative-k.co.jp