LATEST INFORMATION

READ MORE…


MAGAZINE COVER FOR APRIL 2014


EVENTS and HAPPENINGS

KMC Service

BANNER

Shop


KMC MAGAZINE   KMC CARD   KMC NEWS FLASH   TFC

ORDER REGALO  KMC TRAVEL      HEALTH & BEAUTY

Feature Story

SEMANA SANTA

Inaala-ala ng  buong sambayanang pilipino ang Semana Santa,  ngayong taon ng 2014 ito ay magsisimula sa April 14 hanggang April 20. Sa Pilipinas kahit na pare-pareho ang paniniwala, may kanya-kanya o may pagkakaiba pa rin ang mga ritwal na isinasagawa, depende sa simbahan, bayan, o ang mga taong may kinalaman dito.

Read more...

Contact Us


 

 

 

Monday-Friday

10 AM - 6:30 PM

*Closed during Sat., Sun and National Holidays

Tel. No.: 03-5775-0063

Fax No.: 03-5772-2546

E-mail Address: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Page 1 of 2

pilipinas_logo1.gif

Affiliates

Online Guests

We have 8 guests online

CONTACT US

Tel. No.: 03-5775-0063

Fax No.: 03-5772-2546

E-mail Address: kmc@creative-k.co.jp